HISTORIE A PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost EFF, s. r. o. je silný a zkušený partner, který staví na historii a získal prestiž na základě kvalitních služeb pro zákazníky především v České republice, na Slovensku a v Rusku.

N
aše identita vyrůstá z regionu, kde se znalost dřeva jako materiálu a způsobu jeho opracování dědí z otců na syny po několik generací. V čistých lesích Bílých Karpat roste surovina, kterou přetváříme vaše domy na příjemná a vlídná místa.

Historie nábytkářské výroby v areálu Lidové tvorby v Uherském Brodě sahá do padesátých letech minulého století. Dřevozpracující družstvo založilo tehdy moderní nábytkářskou sekci. V roce 2000 společnost EFF s úctou k tradici zahájila na tomtéž místě výrobu atypického nábytku v evropském standardu. EFF zcela od základu inovovala výrobní zázemí a zavedla technologie šetrné k životnímu prostředí.

Symbióza klasického a poctivého řemesla v propojení s nejmodernější technologií a tvůrčí invencí zajišťuje EFF vysokou konkurenceschopnost na tuzemském i zahraničním trhu.

Společnost EFF dokázala v krátké době získat prestižní zakázky jak v České republice a na Slovensku, tak v Rusku. Naši klientelu tvoří významné bankovní domy, finanční instituce, mezinárodní společnosti a vládní organizace. Projektanti EFF úzce spolupracují s prvotřídními architekty a designéry. Nábytkářská sekce se zabývá malosériovou i velkosériovou výrobou atypického nábytku s vysokými nároky na kvalitu a zpracování. Oddělení kovovýroby se stalo významným dodavatelem bankovní techniky pro ruské bankovní domy.

SLOVO JEDNATELE

Našim cílem je vytvářet přirozenost, pohodlí a krásu.

Ing. Pavel Tichoň, Zdeněk Plšek

S
polečnost EFF, s. r. o. vznikla v roce 2000 a v roce 2004 otevřela první závod na výrobu atypického nábytku v Uherském Brodě, ležícím na jihovýchodě České Republiky. V roce 2006 společnost EFF,spol. s r. o. založila dceřinou společnost EEM, s. r. o. zabývající se výrobou a montáží zámečnických výrobků z ušlechtilých ocelí pro potřebu interiérů a bankovní techniky. Obě společnosti těží z těsného sousedství.

Požadavky ruských bankovních institutů v roce 2008 přiměly EFF k dalšímu rozvoji výroby. Výrobní hala o rozloze 800 m2 je vybavena moderní a výkonnou technologií. V roce 2011 se EFF stala majoritním vlastníkem výrobního závodu Europeum Koncept v Kalužské oblasti, ve městě Taruza. Společnost Europeum Koncept se specializuje na výrobu bankovního nábytku z laminovaných povrchů a umělých pryskyřic. V roce 2011 tato společnost obdržela certifikát dodavatele nábytku pro jeden z největších bankovních domů v Rusku, a to Sberbank. Kromě bankovního nábytku se dále specializuje na výrobu hotelového a restauračního nábytku.

Společnost EFF se od doby vzniku vyprofilovala jako jeden z největších dodavatelů bankovního nábytku pro Ruskou federaci. Vybavila dosud interiéry 750 objektů. Druhým největším odběratelem bankovního nábytku byli zákazníci ze Slovenské republiky.

Společnost EFF v krátkodobém horizontu plánuje nové investice do přípravy výroby, které budou v první etapě využity pro inovaci softwarových technologií pro modelování ve 2D a 3D. Nadále se bude ucházet o spolupráci s významnými architektonickými studii, architekty a lídry v oboru poskytování komplexních služeb v oblasti vybavování komerčních interiérů ve střední a východní Evropě. Cíl zůstává stejný – EFF chce vytvářet přirozenost, pohodlí a krásu.